Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3586/KH-SXD Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/12/2020
2 198/QĐ-SXD Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản,thu nhập năm 2020 30/12/2020
3 3532/BC-SXD Báo cáoTổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 25/12/2020
4 3445a/SXD-TTr Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2020 17/12/2020
5 3404/BC-SXD Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng quý IV/2020 và báo cáo tổng kết năm 2020 14/12/2020
6 3749/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị số 4 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 27/11/2020
7 2812/SXD-KLTTr Kế luận thanh tra công tác QLDAĐTXD công trình của các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên 27/10/2020
8 2034/SXD-KLTTr Kế luận thanh tra công tác QLDAĐTTXD công trình của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển NT-CN Thái Nguyên 08/10/2020
9 2882/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 18/09/2020
10 2870/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 17/09/2020
11 Số 2288/SXD-KLTTr Kế luận thanh tra công tác QLDAĐTXD công trình của Trường CĐ Thương mại và Du lịch 31/08/2020
12 1668/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040 12/06/2020
13 436/KH-SXD Kế hoạch thực hiện Đề án" Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2020 05/03/2020
14 399/KH-SXD Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 28/02/2020
15 2964/SXD-KLTTr Kết luận thanh tra công tác QLDAĐTXD công trình của Sở VH, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 11/02/2020
16 250/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 22/01/2020
17 188/QĐ-SXD Quyết định phê duyệt điều chỉnh giảm Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên 24/12/2019
18 3199/KHTTr-SXD Kế hoạch thanh tra năm 2020 của thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thai Nguyên 13/12/2019
19 178/QĐ-SXD Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 13/12/2019