Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 57/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 01/04/2022
2 170/QĐ-SXD QĐ bổ nhiệm lại bà Đặng Thị Thảo giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở XD 28/12/2021
3 168/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích công tác cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng Thái Nguyên năm 2021 24/12/2021
4 158/QĐ-SXD QĐPD kết quả đánh giá, xếp loại công chức,viên chức , người lao động năm 2021 15/12/2021
5 156/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận đề tài sáng kiến, giải pháp công tác năm 2021 13/12/2021
6 150a/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2021 03/12/2021
7 3790/TB-SXD Thông báo thi tuyển công chức Sở Xây dung tỉnh Thai Nguyên năm 2021 29/11/2021
8 146/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Xây dung tỉnh Thai Nguyên 17/11/2021
9 3606/KH-SXD Kế hoạch thi tuyển công chức Sở Xây dung tỉnh Thai Nguyên năm 2021 15/11/2021
10 188/QĐ-SXD Quyết định Phê duyệt kết quả đính giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2020 21/09/2021
11 110/QĐ-SXD QĐ Bổ nhiệm ông Thân Minh Thái, giữ chức vụ Trưởng phòng TVGS 1, TTKĐCLXD 09/08/2021
12 109/QĐ-SXD QĐ Bổ nhiệm ông Pham Ngọc Thụ giữ chức vụ Trưởng phòng TVHT, TTKĐCLXD 09/08/2021
13 103/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2026 30/07/2021
14 76/QĐ-SXD QĐ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 31/05/2021
15 75/QĐ-SXD QĐ bổ nhiệm ông Lê Cao Hải giữ chức vụ Phó trưởng phòng QLXD,Sở XDTN 31/05/2021
16 73/QĐ-SXD QĐ Về việc ban hành Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 25/05/2021
17 46/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm ông Khổng Văn Thanh giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 15/03/2021
18 40/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Trường nhận nhiệm vụvà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựngthuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 01/03/2021
19 39/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Quang Hưng nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Nhà và Phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 01/03/2021
20 38/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Điều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Hùng nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà và Phát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 01/03/2021