Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 146/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Xây dung tỉnh Thai Nguyên 17/11/2021
2 533/BC-SXD Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất năm 2020 theo Nghị định số 151/NĐ-CP và 167/2017/NĐ-CP 26/02/2021
3 28/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và phân phối kinh phí tiết kiệm, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng Thái Nguyên năm 2021 05/02/2021
4 361/BC-SXD Báo cáo về việc Công khai sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020 04/02/2021
5 202/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Đợt 5) 31/12/2020
6 185/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 15/12/2020
7 163/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 27/10/2020
8 131/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Đợt 3) 31/08/2020
9 110/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Đợt 2) 20/07/2020
10 BB2020-4 Biên bản niêm yết công khai dự toán NSNN Đợt 4 17/07/2020
11 1149/SXD-VP Công văn điều chỉnh mức thu, nộp phí lệ phí trong lĩnh vực xây dựng 21/05/2020
12 BB2020-3 Biên bản niêm yết công khai dự toán NSNN Đợt 3 27/03/2020
13 BB2020-2 Biên bản niêm yết công khai dự toán NSNN Đợt 2 11/02/2020
14 16a/QĐ-SXD Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và phân phối kinh phí tiết kiệm, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Xây dựng TN năm 2020 21/01/2020
15 15/QĐ-SXD Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Đợt 1) 17/01/2020
16 BB2020 Biên bản niêm yết công khai dự toán NSNN Đợt 1 14/01/2020