CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông báo Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 3 năm 2022

21-03-2022 09:51

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng quyết định về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch;

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 3 năm 2022 của cá nhân như sau:

I. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 3 năm 2022.

II. Địa điểm: Tại phòng máy tầng 3 – Trụ sở Sở Xây dựng Thái Nguyên. Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần:

1. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Hoạt động xây dựng: giám sát và hướng dẫn tổ chức thi sát hạch;

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo;

3. Bộ phận sát hạch của Sở Xây dựng: tổ chức thi, hướng dẫn thí sinh thao tác trên máy tính, làm việc theo quy chế;

4. Thí sinh dự thi sát hạch: có danh sách kèm theo.

IV. Nghĩa vụ của thí sinh đến dự thi:

1. Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu trước khi vào phòng thi.

2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 300.000 đồng/lượt sát hạch.

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế thi được dán ngoài cửa phòng thi.

4. Do lịch thi sát hạch vào thời điểm dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi cá nhân đến tham dự sát hạch tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh theo thông báo của Bộ Y tế, đồng thời đến đúng thời gian được quy định kèm theo thông báo này để tham dự sát hạch, các cá nhân có quyết định cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà không tham dự sát hạch theo thông báo này.

V. Mã số dự sát hạch, hình thức thi sát hạch và kết quả thi sát hạch:

1. Mã số dự sát hạch của từng thí sinh được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến thí sinh khi vào phòng thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

2. Hình thức thi sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn cụ thể như sau: đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

 Chi tiết Danh sách thi xem tại đây./.CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/5/2010

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn "http://soxd.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3855411
  • soxd@thainguyen.gov.vn