CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021

26-04-2022 14:30

Thực hiện Văn bản 581/UBND-CNN&XD ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Sở Xây dựng thông báo và đăng tải danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời cập nhật và thực hiện kèm theo Quyết định 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://soxd.thainguyen.gov.vn/.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/5/2010

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn "http://soxd.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3855411
  • soxd@thainguyen.gov.vn