CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO Đăng tải danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

31-03-2022 22:23

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 20/8/2021 của Sở Xây dựng Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 29/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo và đăng tải danh sách tổ chức  được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng kèm theo Quyết định nêu trên lên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://soxd.thainguyen.gov.vn/. Đồng thời được đăng tải tại trang web của Cục Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, địa chỉ: https://nangluchdxd.gov.vn/Tochuc .

Xem chi tiết Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 29/3/2022 tại đây.CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/5/2010

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn "http://soxd.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3855411
  • soxd@thainguyen.gov.vn