CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Cung cấp số liệu phục vụ việc lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035

09-02-2021 16:13

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (số 01-NQ/ĐH ngày 13/10/2020), Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch số 270/KH-SXD ngày 22/01/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó đã xác định các nội dung công việc cần thực hiện của các đơn vị, UBND các huyện, thị xã, tiến độ thực hiện cụ thể phù hợp với chương trình, hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh.

Theo Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch Xây dựng Thái Nguyên (đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng) xây dựng Đề cương nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh chương trình và đang trình UBND tỉnh phê duyệt.

Để có đủ thông tin, số liệu liên quan đến việc lập điều chỉnh Chương trình, đảm bảo tiến độ báo cáo UBND tỉnh cuối tháng 2/2021, cáo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 3/2021, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị phối hợp tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu như sau:

1. Đối với nội dung thành lập thành phố Phổ Yên, đề nghị UBND thị xã Phổ Yên cung cấp:

- Danh sách các xã dự kiến thành lập phường đạt các tiêu chí đô thị loại III,  các thông tin về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội (theo Phụ lục 1 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); diện tích, dân số của từng xã.

- Đánh giá sơ bộ tiềm năng, thế mạnh, khả năng phát triển của các xã dự kiến thành lập phường.

- Thông tin về tình hình thực hiện các thủ tục thành lập thành phố tại thời điểm hiện tại.

2. Đối với nội dung xây dựng trung tâm các huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV, đề nghị UBND các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Võ Nhai, Định Hóa cung cấp:

- Trên cơ sở biểu đánh giá các tiêu chí đô thị theo hồ sơ Chương trình phát triển đô thị được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 (Phụ lục 1 - File mềm đề nghị tải về trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng: soxd.thainguyen.gov.vn) các đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá các nội dung đã thực hiện, đã bổ sung, đầu tư, các chỉ tiêu đã tăng thêm, ước đạt tổng số điểm tại thời điểm hiện tại.

Đối với huyện Đồng Hỷ, thực hiện rà soát, đánh giá đô thị Hóa Thượng theo tiêu chí đô thị loại IV trên cơ sở kết quả đánh giá đô thị loại V mới thực hiện.

- Đề xuất phương án mở rộng đô thị sang các xã (lấy đủ địa giới xã) để đạt các tiêu chí về dân cư (lưu ý tiêu chí về đô thị ở miền núi, vùng cao quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị).

- Đánh giá tiềm năng, thế mạnh, khả năng phát triển của khu vực dự kiến mở rộng để đảm bảo các tiêu chí cần đạt được theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 trong tương lai.

3. Đối với việc xây dựng thị trấn La Hiên huyện Võ Nhai, thị trấn Quang Sơn huyện Đồng Hỷ đề nghị UBND huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ cung cấp:

- Thông tin về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội (theo Phụ lục 1 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); diện tích, dân số của từng xã (huyện Đồng Hỷ cung cấp thông tin xã Quang Sơn, huyện Võ Nhai cung cấp thông tin xã La Hiên)

- Quan điểm về việc tách 02 đô thị mới thuộc 02 huyện: Đô thị Quang Sơn huyện Đồng Hỷ, đô thị La Hiên huyện Võ Nhai.

- Đánh giá khả năng phát triển lên đô thị loại V của 02 xã hiện tại, tính khả thi, nguồn lực để đề xuất xem xét tiếp tục phát triển lên đô thị hoặc bỏ khỏi danh mục phát triển đô thị của tỉnh.

4. Đối với nội dung xây dựng huyện Phú Bình, Đại Từ cơ bản đạt tiêu chí thị xã, đề nghị UBND huyện Phú Bình, Đại Từ cung cấp:

- Đánh giá sơ bộ hiện trạng của huyện theo các tiêu chí thị xã hiện nay (05 tiêu chí tại Điều 6 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

- Đề xuất phương án quy hoạch vùng huyện Phú Bình, Đại Từ đảm bảo định hướng yêu cầu thành lập thị xã về tỷ lệ số phường trên tổng đơn vị hành chính cấp xã (50%).

- Xác định sơ bộ các xã dự kiến thành lập phường (khu vực nội thị dự kiến), đánh giá sơ bộ tiềm năng, thế mạnh, khả năng phát triển của các xã dự kiến thành lập phường.

- Cung cấp thông tin bằng file mềm, địa chỉ: ktsbuihung@gmail.com. Nội dung: File mềm quy hoạch chung xã (bản vẽ và thuyết minh), báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới mới nhất của các xã dự kiến thành lập phường (bao gồm cả thông tin về trình độ phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng).

Thông tin bằng Văn bản, file mềm đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày thứ 6, ngày 19/02/2021.

Do yêu cầu gấp rút về tiến độ, lại vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, đề nghị UBND các huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo sớm cung cấp thông tin để Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất giải pháp, hoàn thiện hồ sơ Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp tiến độ yêu cầu./.

 

Tải phụ lục file đính kèm tại đây.

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/5/2010

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn "http://soxd.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3855411
  • soxd@thainguyen.gov.vn