CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5842

Tổng truy cập: 2798108

THÔNG BÁO Mời tham gia thi tuyển ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

21-12-2021 09:00

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Kiến trúc năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày  21/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc khối các cơ quan.

Sở Xây dựng thông báo mời tham gia thi tuyển ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, nội dung như sau:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thi tuyển có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

5. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 21 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 01 năm 2022.

6. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 17 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

7. Thời gian đăng tải thông báo: Tối thiểu 30 ngày.

8. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp tài liệu số miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng...). Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc website: http://soxd.thainguyen.gov.vn/.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Vũ (Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; Số điện thoại: 0966868866).

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi.

Chi tiết Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển xem tại đây./.CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/5/2010

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn "http://soxd.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3855411
  • soxd@thainguyen.gov.vn