Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 57/QĐ-SXD QUYẾT ĐỊNH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 01/04/2022