• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

10/07/2013 05:08 PM Bản để in

Sở Xây dựng Thái Nguyên trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ồng Hoàng Thái Cương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2013 để các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác.

 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web