• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Thông báo đăng ký tập huấn bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

12/05/2010 01:04 AM Bản để in

Ngày 7/4/2010, Sở Xây dựng có công vắn số: 555/SXD.HC về việc đăng ký danh sách bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Trước đó, ngày 14/01/2010, Sở Xây dựng có công văn số 60/SXD.HC về việc đăng ký danh sách tập huấn bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị, kế hoạch mở lớp vào tháng 3/2010 nhưng số lượng đăng ký không được 01 lớp nên chưa tổ chức.

Việc phổ biến kiến thức pháp luật cho những cán bộ làm công tác quản lý xây dựng tại địa phương là điều cần thiết nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý xây dựng tại cơ sở.

1. Thời gian tổ chức khóa học: Dự kiến lớp học sẽ khai giảng vào tháng 5/2010 trong 5 ngày do Họ viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị - Bộ Xây dựng giảng dạy, Sở Xây dựng thông báo đến UBND các huyện, thành phố Tân An cử cán bộ tham dự lớp học. (thời gian và địa đểm cụ thể sẽ thông báo chính thức sau)

2. Nội dung tập huấn:

- Tổng quan về phát triển đô thi  

- Quản lý hạ tầng kỹ thuật – môi trường đô thị.

- Quản lý quy hoạch đô thị; quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quản lý trật tự xây dựng đô thị

            - Quản lý nhà và thị trường bất động sản và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web