• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Tài liệu phục vụ họp trực tuyến với Bộ Xây dựng ngày 16/01/2013

11/01/2013 02:31 PM Bản để in

Báo cáo năm 2012 Ngành Xây dựng


 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web