• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Thông báo chức danh, chữ ký của Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên

25/09/2015 09:11 AM Bản để in

Ngày 14/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thái NGuyên ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND vê việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Đức Khánh Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ nhà đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 15/9/2015. (Xem chi tiết tại file đính kèm)


 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web