• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế XD triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng

15/04/2015 08:08 AM Bản để in


 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web