• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình, quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

23/02/2019 12:00 AM Bản để in

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành. Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 4/3/2019. Chi tiết xem tại file đính kèm./.


 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web