• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Tham gia ý kiến đối với Dự thảo bộ Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

26/11/2018 09:28 AM Bản để in

Để hoàn thiện bộ Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng gửi và đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến đối với bản Dự thảo nêu trên.

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát và xây dựng Dự thảo bộ Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để thay thế bộ Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Chi tiết xem tại fiel đính kèm).

          Để hoàn thiện bộ Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng gửi và đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến đối với bản Dự thảo nêu trên.

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan gửi bằng văn bản về Sở Xây dựng (đồng thời gửi email theo địa chỉ : doanhadntn@gmail.com) trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.


 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web