• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Thông báo Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 8/2019

13/08/2019 08:43 AM Bản để in

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 8 năm 2019 của cá nhân như sau:

I. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 16/8/2019.

II. Địa điểm: Tại phòng máy của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: số 1 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

III. Thành phần:

1. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Hoạt động xây dựng: giám sát và hướng dẫn tổ chức thi sát hạch;

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo;

3. Bộ phận sát hạch của Sở Xây dựng: tổ chức thi, hướng dẫn thí sinh thao tác trên máy tính, làm việc theo quy chế;

4. Thí sinh dự thi sát hạch: có danh sách kèm theo (Xem chi tiết tại file đính kèm)

IV. Nghĩa vụ của thí sinh đến dự thi:

1. Xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu trước khi vào phòng thi.

2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 450.000 đồng/lượt sát hạch.

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế thi được dán ngoài cửa phòng thi.

V. Mã số dự sát hạch, hình thức thi sát hạch và kết quả thi sát hạch:

1. Mã số dự sát hạch của từng thí sinh đã được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông báo đến từng thí sinh trong ngày thi để thí sinh truy cập hệ thống sát hạch.

2. Hình thức thi sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trên máy vi tính.

3. Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm công bố tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP (nội dung Quyết định này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Thái Nguyên).

4. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên.

5. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, sau khi kết thúc phần thi, thí sinh xem kết quả và in Phiếu kết quả sát hạch của mình để cán bộ sát hạch xác nhận kết quả thi.


 


 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web