• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII)

04/12/2018 10:41 AM Bản để in

Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐUK ngày 17/10/2018 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch số 114-KH/ĐUS ngày 21/11/2018 của Đảng uỷ Sở Xây dựng về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII; Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 27/11/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Xây dựng Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII đến toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Phạm Quốc Tráng - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Xây dựng; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ Sở. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Các đồng chí đảng viên toàn đảng bộ và cán bộ, công chức Sở Xây dựng.

Đồng chí Lê Xuân Phẩm – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII.

Hội nghị vinh dự được đồng chí Lê Xuân Phẩm - Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt, quán triệt các nội dung chủ yếu của các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII. Nội dung truyền đạt bao gồm 04 Nghị quyết và 03 Chỉ thị:

- Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ chính trị về Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng;

- Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia;

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia;

- Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030;

- Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”;

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Thông qua những nội dung truyền đạt, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh mong muốn các cán bộ, công chức, đảng viên nắm bắt được tinh thần cốt lõi của các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII, nghiên cứu những nội dung cơ bản từ các Chỉ thị, Nghị quyết, nắm vững quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, từ đó thấy rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị mình, của địa phương mình và nhận thức trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.Đồng chí Phạm Quốc Tráng – Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Xây dựng tại Hội nghịĐồng chí Trần Quang Hân – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Sở Xây dựng tại Hội nghị

Cũng trong ngày 27/11/2018, Đảng bộ Sở xây dựng đã tổ chức buổi Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Đề và đồng chí Mai Thanh Bình - đảng viên Chi bộ Hội Kiến trúc sư và Hội Xây dựng - Đảng bộ Sở Xây dựng Thái Nguyên.


Đồng chí Nguyễn Văn Đề và đồng chí Mai Thanh Bình được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi ĐảngĐồng chí Nguyễn Văn Đề và đồng chí Mai Thanh Bình được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web