• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Bộ đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với khi Nhà nước thu hồi đất

02/12/2019 10:02 AM Bản để in

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát và xây dựng Dự thảo bộ đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để thay thế bộ Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh.


Để có cơ sở hoàn thiện Bộ Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo nêu trên. Ý kiến tham gia gửi về Sở Xây dựng và đồng thời gửi qua địa chỉ Email doanhadntn@gmail.com


Bản Dự thảo và công văn xem chi tiết tại file đính kèm.


 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 
 

Liên kết web