• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Văn bản pháp quy

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Văn bản số 957/BXD-KTXD ngày 28/4/2017 của Bộ Xây dựng v/v đề nghị báo cáo thực trạng QL đầu tư chi phí xây dựng công trình 09/05/2017 Download
2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm sát hạch CCHN hoạt động xây dựng 08/02/2017 Download
3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm sát hạch CCHN hoạt động xây dựng 08/02/2017 Download
4 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016 10/01/2017 Download
5 QĐ số 25/QĐ-HĐXD v/v công bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề... 20/09/2016 Download
6 Quyết định số 894/QĐ-BXD ngày 07/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp CCHN HĐXD 20/09/2016 Download
7 Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định.. 19/07/2016 Download
8 Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 19/07/2016 Download
9 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 19/07/2016 Download
10 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 19/07/2016 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web