• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Văn bản pháp quy

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 13/07/2016 Download
2 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 04/06/2015 Download
3 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 04/06/2015 Download
4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 19/05/2015 Download
5 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 05/11/2013 Download
6 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 19/08/2013 Download
7 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 19/08/2013 Download
8 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 27/05/2013 Download
9 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 02/04/2013 Download
10 Danh mục Nghị định chính phủ lĩnh vực xây dựng 27/03/2013 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web