• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Văn bản pháp quy

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định DA ĐTXD, phí TĐ TKCS 09/01/2017 Download
2 Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định TKKT-DT xây dựng 09/01/2017 Download
3 Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy 09/01/2017 Download
4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 09/01/2017 Download
5 Thong tu 05/2013/TT-BNV 19/08/2013 Download
6 Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. 27/05/2013 Download
7 Thông tư số 17/2013/TT-BXD 25/03/2013 Download
8 Thông tư số 10/2011/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 25/03/2013 Download
9 Danh mục Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ 06/11/2012 Download
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web