• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Văn bản pháp quy

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Quyết định số 142/QĐ-BXD 25/03/2013 Download
2 Danh mục Quyết định, Chỉ thị của Bộ Xây dựng 06/11/2012 Download
3 23/2010/TT-BXD 06/01/2011 Download
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web