• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Văn bản pháp quy

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 4 năm 2019 22/05/2019 Download
2 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 03 năm 2019 22/05/2019 Download
3 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Xây dựng tỉnh TN 22/05/2019 Download
4 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường XLCT tháng 02/2019 21/03/2019 Download
5 Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10, 11, 12 quý IV và cả năm 2018 22/02/2019 Download
6 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường XLCT tháng 01/2019 22/02/2019 Download
7 Quyết định công nhận hạng nhà chung cư A1, A2A, A2B, A3 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ 30/01/2019 Download
8 Quyết định công nhận hạng nhà chung cư TBCO1 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ 30/01/2019 Download
9 Quyết định công nhận hạng nhà chung cư A4 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ 30/01/2019 Download
10 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường XLCT tháng 12/2018 29/12/2018 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  ...  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web