• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 

Tin hoạt động

Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12 năm 2019 của cá nhân

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12 năm 2019 của cá nhân. Bộ câu hỏi và Danh sách dự thi xem chi tiết tại file đính kèm

Đăng tải thông tin sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng thực hiện việc đăng tải thông tin sàn giao dịch bất động sản SGD và HTD. Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 8/2019

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 8 năm 2019 của cá nhân như sau:
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web