• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Tin hoạt động

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 7 năm 2019

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 7 năm 2019 của cá nhân như sau:

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2019. Xem chi tiết tại file đính kèm.

THÔNG BÁO Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 3 năm 2019

8h00,ngày 25/3/2019 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 3 năm 2019.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình, quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành. Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 4/3/2019. Chi tiết xem tại file đính kèm./.

QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI HẠNG NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG

Để đảm bảo yêu cầu quản lý và phân loại hạng nhà chung cư Bộ xây dựng ban hành thông tư số: 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về việc phân hạng, tiêu chí đánh giá phân hạng, hồ sơ đề nghị công nhận hạng, thẩm quyền và trình tự, thủ tục công nhận hạng nhà chung cư thương mại (bao gồm nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp). Không áp dụng đối với nhà chung cư xây dựng từ trước năm 1994 Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung cơ bản để các doanh nghiệp đang quản lý sử dụng các nhà chung cư biết để phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web