• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung

Chức năng nhiệm vụ

- Chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng được quy định tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017.
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web