• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung

Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 quý I/2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và cả năm 2014

Chỉ số giá xây dựng quý III/2014

Chỉ số giá xây dựng quý II/2014

Chỉ số giá xây dựng Quý I/2014

Chỉ số giá xây dựng Quý IV/2013

Chỉ số giá xây dựng Quý III/2013

Chỉ số giá xây dựng tháng 4,5, 6/2013

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và cả năm 2012

Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3/2013

Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web