• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 27/12/2018 Download
2 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài 27/12/2018 Download
3 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 27/12/2018 Download
4 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 27/12/2018 Download
5 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 27/12/2018 Download
6 Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 27/12/2018 Download
7 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực) 27/12/2018 Download
8 Cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 09/07/2018 Download
9 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng 09/07/2018 Download
10 Cấp giấy phép xây dựng 09/07/2018 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web