• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán cho thuê 09/07/2018 Download
2 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài 09/07/2018 Download
3 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 09/07/2018 Download
4 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 09/07/2018 Download
5 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước 09/07/2018 Download
6 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 09/07/2018 Download
7 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 09/07/2018 Download
8 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. 09/07/2018 Download
9 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 09/07/2018 Download
10 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 09/07/2018 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web