• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 04/01/2019 Download
2 Thông báo về việc tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân 17/04/2014 Download
3 Quyết định số 23/QĐ-SXD Công bố DM TTHC thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... 07/04/2014 Download
4 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 06/03/2014 Download
5 Hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 06/11/2012 Download
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web