• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Quyết định số 1386/QĐ-UBND bổ sung điểm mỏ sét gạch ngói tại khu vực xóm 12, thị trấn sông Cầu huyện Đồng Hỷ vào quy hoạch thăm dò.. 11/07/2017 Download
2 Quyết định số 1110/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường.. 11/07/2017 Download
3 Quyết định số 819/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 11/07/2017 Download
4 Quyết định số 798/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD... 11/07/2017 Download
5 Quyết định 554/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản làm cát sỏi vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Nho, sông Rong... 11/07/2017 Download
6 Quyết định số 296/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoangs sản làm VLXD... 11/07/2017 Download
7 QĐ số 124/QĐ-UBND tỉnh v/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản khu vực đá cát kết Hang Hon, xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh TN... 11/07/2017 Download
8 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định một số nội dung về QL DADT&XD QL về đấu thầu sử dụng vốn NN trên địa bàn tỉnh TN 03/05/2017 Download
9 Quyết định số 819/QĐ-UBND v/v phê duyệt ĐCQH phát triển VLXD tỉnh TN đến năm 2020 03/05/2017 Download
10 Quyết định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép XD trên địa bàn tỉnh TN 08/02/2017 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web