• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Luật số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 08/08/2014 Download
2 Danh mục Luật và Pháp lệnh 06/11/2012 Download
3 GP 07/01/2011 Download
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 18/05/2010 Download
Trang đầu  Trang trước  1  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web