• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 

Nội dung chính

STT Văn bản/tài liệu Cập nhật Download
1 Kết luận TTr việc chấp hành các quy định về ĐTXD SD đất đai, BVMT và các lĩnh vực khác liên quan tại dự án nông trại bò sữa tại xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn TPTN của CT TNHH Thái Việt 30/07/2019 Download
2 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 4 năm 2019 22/05/2019 Download
3 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 03 năm 2019 22/05/2019 Download
4 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Xây dựng tỉnh TN 22/05/2019 Download
5 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường XLCT tháng 02/2019 21/03/2019 Download
6 Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10, 11, 12 quý IV và cả năm 2018 22/02/2019 Download
7 Thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường XLCT tháng 01/2019 22/02/2019 Download
8 Quyết định công nhận hạng nhà chung cư A1, A2A, A2B, A3 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ 30/01/2019 Download
9 Quyết định công nhận hạng nhà chung cư TBCO1 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ 30/01/2019 Download
10 Quyết định công nhận hạng nhà chung cư A4 của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ 30/01/2019 Download
Trang đầu  Trang trước  1  2  3  4  5  ...  Trang sau  Trang cuối  
 
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 

Liên kết web