• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 

Tin hoạt động

Đăng tải thông tin sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng thực hiện việc đăng tải thông tin sàn giao dịch bất động sản SGD và HTD. Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 8/2019

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 8 năm 2019 của cá nhân như sau:

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 7 năm 2019

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 7 năm 2019 của cá nhân như sau:

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2019. Xem chi tiết tại file đính kèm.
 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Liên kết web